دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستقل پژوهشی

1. پیشگیری از مصرف‌گرایی در پرتو آموزه‌های حقوق اسلام و سیاست جنایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

پیمان نمامیان؛ علی شمس


2. بررسی نقش و تأثیر زندان‌های کرج بر سکونتگاه‌های غیررسمی این کلانشهر با رویکرد پیشگیری از جرم (بین سال‌های 1385 تا 1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

میرابراهیم صدیق؛ سولماز صادقیان


پژوهشی

3. پیشگیری از جرم با اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

عباس زارع بید سر دره؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری


کاربردی - پژوهشی

4. تحلیل جرم شناختی پرونده شخصیت از تئوری تا عمل با رویکرد پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم (مطالعه موردی شهرستان اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

مهوش فارسی؛ قدرت الله خسرو شاهی؛ روح اله سپهری


پژوهشی

5. شناسایی عوامل مرتبط با پیشگیری از تخلفات فراگیران در آموزشگاه علمی و تخصصی شهید بهشتی نیروی انتظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

ابراهیم داودی؛ احمدرضا رضوانی؛ ابوالقاسم فدایی


6. بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر پیشگیری از وقوع جرم با نقش میانجی سرمایه اجتماعی مورد مطالعه شعب بانک صادرات استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

حبیب حسینی اصل


7. پیشگیری از خشونت ورزشی در سیاست جنایی ایران و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

غزل رزمجو دوکشکانی؛ مهدی چگنی


8. بررسی حقوقی پیشگیری از جرم بانگاهی تطبیقی بین ایران وانگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

سمیه تقی خانی


9. تصرف عدوانی در نظم حقوقی کنونی ایران با تاکید بر پیشگیری از ارتکاب جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

امید محمدی نیا؛ علی آقا پور