دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. چالش های پیشگیری وضعی از فساد قضایی با تمرکز بر شفافیت و نظارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

10.22034/cps.2021.206643.1227

علی میررجبی؛ اسماعیل هادی تبار؛ سید ابراهیم قدسی


2. تعامل پلیس با اورژانس اجتماعی در مداخله بحران پس از بزه دیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

10.22034/cps.2021.210642.1342

ابراهیم رجبی تاج امیر


کاربردی - پژوهشی

3. رابطه شکاف دیجیتالی بین نسلی با سلامت اجتماعی و سبک زندگی بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان مدارس متوسطه شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/cps.2021.210994.1352

محمد صادقی‌نژاد؛ شاپور بهیان؛ منصور حقیقتیان


پژوهشی

4. پیشگیری غیرکیفری از جرم در آموزه های اسلامی با تأکید بر صحیفه سجادیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22034/cps.2021.208826.1288

عیسی غفاری المشیری؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی