پیشگیری از جرم از طریق ورزش و فعالیتهای جسمانی

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

پیشگیری از جرم هدف اولیه ورزش و فعالیت جسمانی نیست، بلکه می‏تواند پیامد کاملاً مثبت فرعی آن باشد.این مقاله انواع فعالیت‏های ورزشی را که تاثیر مفیدی در کمک به جوانان برای پیشگیری از دردسر دارد، را مورد بررسی قرار می‏دهد. این مقاله برنامه‏های تفریحی در هوای آزاد و حیات وحش را مورد بررسی قرار می‏دهد که در آن جوانان در فعالیت‏های آن شرکت کرده و مهارت کسب می‏کنند و آنها را فرا می‏گیرند و نیز برنامه هایی ارایه میدهد که در آنها احساس تعلق(64) وندالیسم را کاهش داده و رفتارهای حمایتگر اجتماعی(65) را توسعه می‏دهد.
از جالب‏ترین موارد جشنواره‏های ورزشی در میان جوامع، جامعه بومی استرالیا(66) ست. وقتی که جشنواره‏ها )توسط خود بومیان استرالی برای بومیان استرالی سازماندهی و اداره می‏شوند( تشکیل می‏شوند، به عنوان کاتالیزور برای همبستگی اجتماعی و سنتی(67) مورد استفاده قرارمی گیرد. رفتارهای زیان آوری مثل استنشاق مواد نفتی(68)، نوشیدن زیاد مشروبات الکلی و خشونت پیامد جشنواره است؛ برای مدتی که جشنواره برگزار می‏شود ممنوعیت‏هایی اعمال می‏شود و این ممنوعیت‏ها فقط برای دوران کوتاهی تداوم دارد.
در سطحی دیگر، کلوپ‏های عالی ورزشی، می‏توانند به جوامع خود خدمت کنند.مثالی که در این مقاله آمده، کلوپ فوتبال لیورپولدر انگلیس است که در زمینه برنامه‏های ترک سیگار، کاهش فرار از مدرسه،(69) و حتی کاهش تعداد مزاحمت‏های تلفنی(70) در کمک به سازمان آتش نشانی محلی، موفقیت زیادی داشته است .

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی