بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم (با رویکرد انتظامی)

نویسندگان

عضو هیئت علوم دانشگاه انتظامی

چکیده

ایحه پیشگیری از وقوع جرم مدت ها است در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است. در این میزگرد سعی می کنیم وظایف و جایگاه نیروی انتظامی در زمینه پیشگیری را که در این لایحه تعریف و تعیین شده است، مورد بحث قرار دهیم. در این لایحه برای نیروی انتظامی وظایفی پیش بینی شده که قابل بررسی است. قبل از این که وارد جزئیات بحث شویم و نقاط قوت و ضعف لایحه را مطرح کنیم، از جناب آقای دکتر شیری تقاضا می کنم که جهت گیری کلی این لایحه را برای خوانندگان فصلنامه ترسیم کنند، توضیح اینکه تاریخ تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 12/7 /1384 است.
دکترشیری:
قبل از بررسی مفاد لایحه، چند نکته در مورد تمام لوایحی که در حال حاضر در قوه قضائیه تهیه و به دولت و متعاقباً به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، با تاکید بر «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» که موضوع این میزگرد است، بیان می گردد.

کلیدواژه‌ها