تحولات اخیر حقوق کیفری اطفال فرانسه در پرتو قانون پیشگیری از بزهکاری 5 مارس 2007

نویسندگان

چکیده

1-قانون نهم سپتامبر سال 2002 مشهور به پربنIکه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 به تصویب رسید، تصویب نامه دوم فوریه 1945 درمورد اطفال بزهکار را عمیقاً تغییر داد. اما این بار، قبل از انتخابات ریاست جمهوری به اطفال را اصلاح می کند، به این احتمال که شاید پس از انجام این انتخابات، تصویب نامه پیش گفته، مشمول اصلاحات کلی تر گردد. در هر صورت، قانون پنجم مارس 2007 به شماره 297-2007 راجع به پیشگیری از بزهکاری که لایحه آن از طرف وزیر کشور وقت (آقای نیکلا سرکوزی) تهیه شده بود در این شرایط تصویب شد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی