بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم (ساختار وسازمان پیشگیری از جرم)

نویسندگان

چکیده

دکتر فرجی ها: ضمن تشکر ازدوستان وهمکاران عزیز که دعوت دفتر تحقیقات پلیس پیشگیری را برای شرکت در این میزگرد پذیرفته اند، از بنده خواسته شده است که به طور همزمان نقش اداره میزگرد را بر عهده داشته باشم. همان طور که در متن دعوت نامه ای که خدمت شما ارسال شد اشاره شده است، موضوع این میزگرد اختصاص دارد به ساختار و سازمان پیشگیری از جرم.
در رابطه با لایحه پیشگیری از جرم پیش از این دو میزگرد دیگر تحت عنوان یشگیری انتظامی و پیشگیری قضایی تشکیل شده است و این میزگرد قرار است یکی از جنبه های لایحه پیشگیری از جرم یعنی ساختار و سازمان پیشگیری از جرم را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها