کاربرد فناوری های نوین در امور پلیسی

نویسندگان

چکیده

شر امروز در جهانی زندگی می کند که ویژگی بارز آن دگرگونی های سریع است. فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاری از جنبه های زندگی و فعالیت انسان را دگرگون کرده است و موجب فشردگی زمان و مکان شده است. همراه با پیشرفت های بشر و ظهور دانش و فناوری های نوین، عرصه های جدیدی برای تبهکاری پدید آمده است. کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات رایانه ای، انتشار ویروس های مخرب، جعل هویت اشخاص و مانورهای متقلبانه جزء رفتارهای مجرمانه ای است که طی چند سال اخیر با اتکاء به دانش و فناوری های نوین، طی چند دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. از سویی گسترش مرزهای دانش، یک فرصت و در عین حال یک ضرورت فراروی دست اندرکاران قضایی و انتظامی قرار داده است تا با استفاده از علم و ابزارهای نوین، برای مقابله، کنترل و پیشگیری از بزهکاری اقدام نمایند.
مقاله حاضر با تکیه بر نگرش­ها، ابزار و فنون جدید مبارزه با بزهکاری، به مطالعه نقشه نگاری بزهکاری در امور پلیسی پرداخته است. در این راستا ضمن بیان پیشینه، روش های تهیه و انواع نقشه های بزهکاری، مهمترین کاربردهای این ابزار در امور پلیسی مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی