جبران خسارت بزه دیدگان در دیوان بین المللی کیفری

نویسنده

چکیده

هر جنایت بین المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آن چه اتفاق افتاده است شهادت دهند؛ آن ها در صورت اجابت این درخواست در جایگاه شهود قرار می گیرند. این نوشتار با الهام از اسناد دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم، مقررات آیین دادرسی و ادله و مقررات دفتر دیوان) درباره حمایتی بحث می کند که حقوق بین الملل از این گروه از اشخاص، که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، به عمل می آورد. رویه قضایی دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا – به ترتیب – و آیین دادرسی و ادله ای که در دادرسی های دیوان بین المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تاکید خاصی واقع شده است. برخلاف آن چه هم اکنون در اساسنامه دادگاه های اختصاصی پیش بینی شده است، اعضای خانواده و نزدیکان شخص می توانند در آینده به عنوان بزه دیده شناخته شوند، بدون این که نیازی به توسعه نامحدود مفهوم خسارت باشد، به طوری که خسارت غیرمستقیم را نیز شامل شود .

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی