پیشگیری وضعی از سرقت اموال دولتی؛ (مطالعه موردی سرقت کابل های برق شهرستان خرم آباد1386- 1385)

نویسنده

چکیده

سرقت شبکه های توزیع برق فشار ضعیف مسی، یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به شرکت های توزیع برق، به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی الکتریکی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد. تحقیق حاضر که در سال 1386 در سطح شهرستان خرم آباد به عمل آمد، مشخص کرد طراحیِ منسوخ شده شبکه های برق رسان فشار ضعیف، به شکل هوایی و با استفاده از تیرهای تخت و پلکانی و گسترش آماج بزه و وجود بزهکار برانگیخته، (به علت افزایش منافع حاصل از جرم) موجب شده که اقدامات انتظامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم، چندان با موفقیت همراه نشود. در این تحقیق به اثبات رسیده است که با استفاده از آخرین شیوه های پیشگیری وضعی و بر اساس نظریات دانشمندانی مانند کورنیش و کلارک، می توان نسبت به اصلاح طراحی غلط محیطی شبکه های برق رسان اقدام کرد که در صورت اجرایی کردن آن از طریق وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق، به طور قطعی از وقوع این جرم پیشگیری به عمل می آید.

کلیدواژه‌ها