دزدی دریایی: تاملی در ضرورت همکاری بین المللی برای پیشگیری از آن

نویسنده

چکیده

دزدی دریایی یکی از قدیمی ترین و اولین جرائم بین المللی محسوب می شود که با گسترش بی سابقه خود باعث تشویق همکاری های بین المللی در مبارزه با این جرم شده است. به گونه ای که از یک سو در نشست 19 و20 ژانویه 2010 سازمان بین المللی پلیس جنایی «اینترپل» به عنوان یک جرم سازمان یافته معرفی شده و از سوی دیگر قطعنامه های سازمان ملل نشان دهنده این موضوع است که پلیس بین الملل نقش موثری در دستگیری ها، تحقیقات و پیگیری دزدی های دریایی و شبکه های جنایی دارد که طی آن مجرمان سازمان یافته کشتی ها را مورد هدف قرار داده و اقدام به گروگان گیری و اخاذی می کنند. از آن جا که پلیس بین الملل که یکی از قدیمی ترین و در عین حال از گسترده ترین سازمان های بین المللی بعد از سازمان ملل به شمار می آید، می تواند با داشتن 188 کشور عضو، نقش ارزنده ای در تامین و ارتقای همکاری های متقابل بین المللی داشته باشد. در این مقاله علاوه بر تعریفی از دزدی دریایی، طبقه بندی آن از نظر کنوانسیون و عهدنامه های مختلف و این که چه وقت اقدامات کارکنان یک کشتی دزدی دریایی محسوب می شود، بیان شده است. همچنین شباهت راهزنی دریایی و تروریسم دریایی، مصادیق دزدی دریایی و این که چرا دزدان دریایی، سومالی را برای انجام ارتکاب مجرمانه خود انتخاب کرده اند. تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها