تاثیر خشونت های خانوادگی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

نویسندگان

چکیده

به نظر می رسد در این باره که روابط خانوادگی، عامل تعیین کننده مهمی برای انتخاب شیوه رفتار نوجوانان در طول زندگی آنان است، مخالفتی نباشد. وجود فرضیه رابطه میان بزهکاری و زندگی خانوادگی منجر به پژوهش های گسترده شده و بسیاری از پژوهش ها نشان از وجود خشونت های خانوادگی است که در تمام سطوح و لایه های اجتماعی وجود دارد و پیامدهای آن طیفی گسترده از مشکلات رفتاری، اختلالات روانی، مشکلات جسمانی، فرار، خودکشی، اعتیاد تا بزهکاری را تشکیل می دهد. به علاوه کودکان گرفتار این مشکلات غالباً فرصت های جبران ناپذیری از نظر تحصیل و کار و زندگی را از دست می دهند و نه تنها خود متحمل مشکل می شوند بلکه هزینه های سنگینی نیز بر دوش جامعه تحمیل می کنند. با نگاهی به اخبار و حوادث می توان ردپای خشونت را در خانواده های ایرانی نیز مشاهده نمود.
این پژوهش با تمرکز بر تاثیر خشونت و سوءرفتار خانواده بر بزهکاری کودکان با مطالعه موردی 131 مددجوی کانون اصلاح و تربیت تهران و 75 نفر گروه گواه (که از میان ملاقات کنندگان مددجویان در کانون انتخاب شدند) و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، صورت گرفته است که پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها و انتقال آن به رایانه و نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل آماری انجام گردیده است. در بررسی آماری علاوه بر روش های آماری توصیفی، محاسبه شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی؛ از آزمون های T مستقل و توزیع نظری استفاده شده است. نتیجه پژوهش، اثبات ارتباط خشونت و سوءرفتار و غفلت در خانواده علیه کودکان و بروز بزهکاری است

کلیدواژه‌ها