کیفرشناسی نوین و سیاست های تازه

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر، ترجمه فصل اول کتاب کیفردهی و مجازات از دو نویسنده انگلیسی به نام های سوزان استون، استاد حقوق و کریستین پیپر، استاد تمام حقوق دانشگاه برونل انگلیس است. نویسندگان در این کتاب به بررسی مبانی و نظریه های توجیه گر مجازات می پردازند. فصل اول این کتاب درباره کیفرشناسی نوین یا سیاست عوام گرایی در کیفر است. فصل های دیگر این کتاب به بررسی نظریه سزادهی و بازدارندگی می پردازند. فصل دوازده آن درباره نظریه بازدارندگی و مدیریت خطر است که سیاست های نوین کیفرشناسی در تحمیل کیفر است. همچنین برخی از فصل های این کتاب به موضوع نظریه فایده گرایی و عدالت ترمیمی می پردازند. گفتنی است که نظریه های موجود در این کتاب، وابسته به نظام کیفری خاصی نیست و مبتنی بر اصول کلی است. با این وجود، مقررات و مثال هایی که برای فهم نظریه ها به کار رفته، بیشتر درباره کشور انگلیس است.
فصل اول این کتاب که در قالب یک مقاله به زبان فارسی ترجمه شده و پیش روی شما قرار دارد، درباره کیفرشناسی نوین است. کیفرشناسی شاخه ای از علوم جنایی است که درباره توجیه کیفر و انواع آن بحث می کند. توجیه مجازات در کیفرشناسی و چرایی تحمیل آن بر مجرم مبتنی بر نظریه های علمی از جمله اصلاح و درمان یا بیمار بودن مجرم است که هر یک آزمون خود در دوره های مختلف کیفری را پس داده اند. کیفرشناسی نوین، به عنوان نظریه نوین توجیه گر مجازات، دچار گسست معرفت شناختی از نظریه های علمی شده است. به این معنا که در کیفرشناسی نوین، نظام های کیفری به سوی استفاده گسترده از مجازات پیش می روند و با سرکوب گری از راه کیفر، سعی در به دست آوردن رضایت عمومی مردم دارند؛ شیوه های سرکوب گرانه غیر علمی که در عین آسان بودن کاررفت آن، به عنوان ابزار مناسبی برای فریب عوام به کار می رود. مردمی که از کیفر علمی و آثار آن و همچنین آمار جرایم، اطلاعاتی ندارند.

کلیدواژه‌ها