بررسی پیمایشی بزه قتل عمد در استان فارس؛ از دیدگاه زمان، مکان و آلت وقوع جرم

نویسنده

چکیده

استان فارس در جنوب غربی ایران میان مدارهای 27 درجه و 2 دقیقه تا 31 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 50 درجه و 42 دقیقه تا 55 درجه و 26 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. از شمال با استان های یزد و اصفهان، از غرب با استان های بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب با استان هرمزگان و از شرق با استان کرمان هم مرز است. این استان 661/122 کیلومتر مربع مساحت دارد و 878/336/4 نفر از جمعیت کشور را در خود جای داده است.
در منطقه ی مطالعاتی فارس، طی زمان تحقیق مورد نظر یعنی 1385-1383 تعداد 715 فقره قتل عمد رخ داده است که به نسبت جمعیت، رتبه ی اول قتل عمد در سطح کشور است. نرخ بالای این جرم، به ویژه این که سهم مرکز استان (شیراز) - که قطب فرهنگی کشور است – 327 فقره یعنی 73/45% کل قتل های ارتکابی استان است، لزوم پژوهش های جرم شناسی درباره ی علت ها و انگیزه های ارتکاب این جرم را آشکار می سازد.
پس در این مقاله به نقش عناصر «زمان»، «مکان» و «آلت وقوع جرم» در ارتکاب بزه قتل عمد در استان فارس می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی