راهبردهای پلیس پیشگیری در بکارگیری پدافند غیرعامل

نویسندگان

چکیده

دفاع تکلیفی است که خداوند بر انسان واجب نموده تا از جان، مال، خانواده، شهر، کشور و دین خود در برابر آسیب‌های هر متجاوز محافظت کند. هرگاه انسان‌ها از سوی حوادث طبیعی و غیرطبیعی مورد تهدید قرار ‌گیرند برای مقابله با آنها دست به اقداماتی خواهند زد. جایگاه معنوی و مادی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده تا همواره تهدیدهایی به دو شکل سخت و نرم از سوی قدرت‌های بزرگ نسبت به ایران اسلامی اعمال شود. نیروی انتظامی به‌عنوان سازمان تأمین‌کنندة نظم و امنیت عمومی باید برای حفظ و حراست از سازمان و جامعه در مقابله با تهدید‌های فوق اقدام نماید. رویکرد عملیات پیشگیرانه و پدافندی در اولویت تدابیر ناجا و به‌خصوص پلیس پیشگیری در کاهش جرایم و تهدیدهای خارجی و تأمین امنیت پایدار قرار دارد. بدیهی است با رویکرد مذکور پلیس پیشگیری باید در اجرای مأموریت‌های ناجا راهبرد رشته کاری خود را داشته باشد؛ این مقاله درصدد است تا راهبرد معاونت عملیات و معاونت اجتماعی پلیس پیشگیری ناجا در پدافند غیرعامل را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها