نقش دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد اداری

نویسندگان

چکیده

پیشگیری از طریق فناوری الکترونیکی یکی از روش‌های پیشگیری از جرم است که به علت ویژگی دقت و سرعت، در اداره‌ها به کار برده می‌شود. صرف توسل به برخی لوازم سنتی، برای پیشگیری از جرم کافی نیست و باید از جدیدترین ابزارهای الکترونیکی بهره گرفته شود که این مهم نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد؛ اما نقش دولت در فضای سایبری در جهت پیشگیری از جرم به صورت مدیریت امور می‌باشد. هدف دولت الکترونیک، ارائه روش‌هایی برای مدیریت ارتباطات و حفاظت از داده‌های ذخیره شده و در حال انتقال و در نتیجه، کوچک کردن دولت برای پیشگیری از فساد اداری است. در این پژوهش علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای، در برخی از موارد از تجربیات برخی ارگان‌ها و نهادهای دولتی نیز بهره گرفته شده است. انواع تدابیر و روش‌های مقابله با فساد اداری بررسی و کاربردهای آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. می‌توان با استفاده از دولت الکترونیک، از اختیارات دولت کاسته و عملکرد کارکنان اداری را تحت نظر قرار داد، هم‌چنین با کوچک نمودن دولت و کاهش تماس فیزیکی با دولت از برخی جرائم پیشگیری نمود.

کلیدواژه‌ها