پیشگیری وضعی از خشونت علیه زنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برخی از گروهها مانند زنان به دلیل ویژگیهای خاص زیستی و روانی استعداد بزه دیده واقع شدن را دارند و آماجهای مناسبی برای بزهکاران به شمار می آیند. خشونت از جمله جرایمی است که رقم بالایی از بزه دیدگی زنان را به خود اختصاص داده است. خشونت علیه زنان پدیده ای نگران کننده است که در همه جوامع و در همه ادوار وجود داشته است. افزایش نرخ خشونت علیه زنان، با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان آنان،ونقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ارائه و بکارگیری تدابیر و اقداماتی برای پیشگیری از این پدیده را ضروری میسازد. برای جلوگیری از اعمال خشونت نسبت به زنان میتوان از مؤلفه های گوناگونی از پیشگیری استفاده کرد. از جمله تدابیری که میتوان با استفاده از آن میزان بزهدیدگی زنان را در مقوله خشونت کاهش داد و از مورد خشونت واقع شدن زنان جلوگیری کرد، اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در چارچوب پیشگیری وضعی است.
پیشگیری وضعی نوعی پیشگیری کنشی است که با شناسایی، حذف و خنثی کردن شرایط و موقعیتهای بزه دیده زا مانع بزه دیده شدن زنان و ورود آنان به ورطه بزه دیدگی میشود.
تدابیر پیشگیری وضعی دربرگیرنده حذف وضعیتهای جرمزا، کاهش حضور در مکانهای خطرناک، تأسیس پلیس ویژه زنان، و اصلاح سبک زندگی زنان میباشد.

کلیدواژه‌ها