جرائم سازمان یافته، پیشگیری وضعی از جرم و نظریه فعالیت روزمره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

به طور معمول بخش عمده‌‌ای از جرم شناسی بر مجرمین، حوادث و فعالیت‌های مجرمانه متمرکز است. علاوه بر این، جرم با انگیزه‌ها و شخصیت‌های خاص مجرمین مورد بررسی قرار گرفته است. دلیل آن مسائل غلطی است که مدت طولانی در باره مسیر جرم ادامه دارد مثل ضعف خودکنترلی در مسائل زیست شناختی یا احساس اجتماعی؛ مثل روابط متداول یا وجود مشکلات در هماهنگی با محیط. اگر چه پژوهش‌های صورت گرفته در رابطه با جرائم سازمان یافته نشان می‌دهد که اولا برخی مجرمان هر چند در اشکال مهم جرم شرکت دارند، ولی در بسیاری از جهات کاملا طبیعی هستند و دوم آن که نه همه جرائم و نه علائم ویژگی‌های پنهان مثل خودکنترلی یکسان نیستند (گتفردسون و هیرشی 1990).

کلیدواژه‌ها