بررسی اختلاس در شبکه بانکی و ارائه راهکار برای پیشگیری و مقابله با آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 کارشناس ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه مازندران

چکیده

بانک‌ها مؤسسات ویژه‌ای هستند که مواد اولیه‌ی آن‌ها پول و تولیدشان نیز اعتبار و پول هست، بانک‌ها هم می ‌توانند عامل مؤثر بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور باشند، و هم می ‌توانند اقتصاد یک کشور را به ورشکستگی بکشانند. اختلاس به‌عنوان معضل بانک باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب خارج شدن این امور از مجرای صحیح خود می شود؛ که درنهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، افرایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد عمومی و افزایش محرومیت و فقر توده کثیری از مردم در اثر تکاثر ثروت عده قلیلی می ‌شود. متصدیان بانک به چندین شیوه این جرم را مرتکب می شوند ازجمله برداشت وجه از حساب های غیر فعال، عدم واریز وجوه اخذشده به‌حساب مشتری، صدور اسناد اعتباری خالی از وجه، تصاحب اشیای امانی و.. شناخت این روش ها به ما امکان ارائه راهکاری مناسب را می ‌دهد در این نوشتار به بررسی شیوه ‌هایی که کارمندان بانک می‌توانند با استفاده از آن مرتکب جرم اختلاس شوند و همچنین به ارائه راهکار برای مقابله با آن پرداخته می ‌شود.

کلیدواژه‌ها