کلینیک بزه دیده شناسی در تجاوز جنسی و نقش آن در پیشگیری از جرائم و آسیبهای ناشی از آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 مدرس دانشگاه و دانش آموخته دکتری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

تجاوز و حمله جنسی عملی تهاجمی است که گاهاً فعالیت جنسی با هدف خوار کردن و تجاوز بر روی زندگی بزه‌دیدگان وابستگان آشنایان و افراد مهم مرتبط با آنها با درجات گوناگون احساسی تاثیر میگذارد و خسارت‌های جسمی روانی و عاطفی بارمی‌کند. کشورهای دنیا از گذشته تا کنون گام‌های بزرگی در راه اصلاح قوانین مربوط به تجاوز و حمایت از قربانیان آن برداشته اند. درتجاوز جنسی کشورهای دیگر قوانین خود را به سمت جزئی‌گرایی پیش برده و باعث حفظ حرمت اشخاص از تعرض و تجاوز شده‌اند و غالب کشورها پاسخ‌های به غیر از مجازات به تجاوز جنسی داده اند، آنها تنها ملاک خود را مجازات مرتکب ندانسته و با ایجاد کلینیک‌های بحران تجاوز دست به ایجاد حمایت از قربانیان این نوع از جرایم زده‌اند متاسفانه کشور ما علاوه بر اینکه در قوانین مربوط به تجاوز جنسی و نحوه اثبات آن دارای ضعف بوده، در مورد حمایت از بزه‌دیدگان این دسته از جرایم نیز هیچگونه اقدامی در باب خسارت‌های عاطفی و روانی انجام نداده است و در بسیاری از موارد به دلایل بسیاری مشاهده شده که قربانیانی نیز که دست به شکایت زده‌اند به خواسته خویش نرسیده‌اند. این مقاله نقش بزه‌دیده در این جرم و ارائه پیشنهاداتی در مورد تاسیس کلینیک تشکیلات و اقدامات آن در تلاش هستیم که بتوان تا حدودی خسارت‌های روانی عاطفی جرایم و آسیب‌های ناشی از این جرم را که پس از رخ دادن ظاهر شده و تدبیری برای آن اتخاذ نشده را رفع کرده و قربانیان این دسته از جرایم را به حالت عادی زندگی برگردانیم.

کلیدواژه‌ها