پیشگیری وضعی از سرقت منازل (مطالعه موردی شهرستان خرم آباد)

نوع مقاله : کاربردی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور، کرج، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه حقوق،واحد نوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی ،نوشهر ،ایران

چکیده

افزایش رو به رشد جرم سرقت از منازل به عنوان یکی از انواع اعمال مجرمانه سارقان در جامعه و لزوم مبارزه با آن، می‌طلبد پیشگیری از جرم را مدنظر قرار داده تا شاهد کاهش وقوع این جرم در سطح جامعه باشیم؛ پیشگیری وضعی یکی از سیاست‌های جنایی برای جلوگیری از سرقت می‌باشد. هدف پیش‌گیری وضعی، تحدید موقعیت‌های ارتکاب جرم است و به این دلیل از اهمیت ویژه برخوردار است که هزینه‌ی این نوع پیش‌گیری به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است.
تحقیق حاضر با هدف پیشگیری وضعی از سرقت از منازل در شهرستان خرم آباد برآمده که در سال‌های اخیر غالباً جزء اولویت‌های اصلی شهرستان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد بوده است؛ پایان نامه حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرای تحقیق تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و بررسی پرونده ای انتظامی متشکله در این خصوص و میدانی (مصاحبه‎ شفاهی) با مسئولین انتظامی (پلیس آگاهی و کشف جرائم) شهرستان خرم آباد می باشد؛ نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که می توان با پیشگیری های با رویکرد فردی و فیزیکی و پلیسی می توان پیشگیری وضعی را به صورت متناسب به عمل آورد. همچنین آمارها حاکی از آن است که در منطقه پارک صخره ای (کلانتری 11) و پشت بازار(کلانتری 12) بیشترین تعداد سرقت از منازل و مناطق پشته حسین آباد(کلانتری 16) و منطقه ماسور(کلانتری 17) کمترین آمار سرقت را داشته اند.

کلیدواژه‌ها