دوره و شماره: دوره 1395، شماره 40، پاییز 1395 
4. ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازات‌ها در تحقق اهداف نظام کیفری

صفحه 91-114

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ محبوبه جمالی؛ سیدمحمد جواد ساداتی


5. بررسی اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمایت از بزه‌دیدگان قاچاق انسان (شهروندان درجه 2)

صفحه 115-158

مجتبی ستوده گندشمین؛ رقیه دیندار بوسجین؛ غلامحسین نظری؛ موسی صمدیان