داوران

اسامی داوران شماره های سال 1399:

دکتر شهرام ابراهیمی، استادیار دانشگاه شیراز

دکتر بابک پورقهرمانی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

دکتر بهروز جوانمرد، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد صفادشت

دکتر مهدی چگنی، استادیار دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

دکتر شهرداد دارابی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر علی دادمهر، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

دکتر صیاد درویشی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر ابراهیم رجبی تاج امیر، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علیرضا رجب زاده، استادیار دانشگاه رجا

دکتر سودابه رضوانی، استادیار دانشگاه خوارزمی

دکتر نورمحمد رضایی، استادیار دانشگاه فرهنگیان

دکتر جواد صالحی، دانشیار دانشگاه پیام­نور

دکتر علی عزیزی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حسین غلامی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر نیوشا قهرمانی افشار، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دکتر نوروز کارگری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر هادی کرامتی معز، استادیار مدعو دانشگاه تهران

دکتر رضا کریمی، استادیار دانشگاه قم

دکتر سید محمدرضا موسوی فرد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر مهدی محمدی، دانشیار دانشگاه قم

دکتر پیمان نمامیان، استادیار دانشگاه اراک

دکتر عبدالله هندیانی، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین